ระบบจองเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ป่าในเครือ ปตท.
"สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท."  ดำเนินภารกิจในด้านงานวิจัย  งานนวัตกรรมการฟื้นฟูป่าและระบบนิเวศ  การพัฒนาเครือข่ายเพื่อดูแลป่าอย่างยั่งยืน  ตลอดจนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณชน
ตรวจสอบสถานะการจอง
กรอกอีเมลหรือเบอร์โทร และเลขที่การจองเพื่อตรวจสอบสถานะการจอง หากจำเลขที่การจองไม่ได้คลิกที่นี่
ศูนย์เรียนรู้
ท่านสามารถคลิกที่โลโก้ศูนย์เรียนรู้เพื่อเรียนรู้และศึกษาเรื่องป่าได้จากสถานที่จริง
กิจกรรมที่น่าสนใจ
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
อีเมล: pttrfi@pttplc.com
เบอร์โทรศัพท์: 02-5373354
รับข่าวสาร
© 2021 PTT Public Company Limited . All Rights Reserved
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการใช้คุกกี้