เส้นทางเดินชมเรือนยอด
เส้นทางเดินชมเรือนยอด มีความสูงตั้งแต่ระดับพื้นดินถึงระดับความสูง 10.2 เมตร ระยะทาง 200 เมตร สำหรับเป็นเส้นทางเรียนรู้และชมทัศนียภาพผ่านเรือนยอดของสังคมพืชชนิดต่างๆ ซึ่งเชื่อมไปสู่ หอชมป่า (Observation tower)  จะสัมผัสได้ถึงการเติบโตของกล้าไม้เล็กๆ สู่การเป็นป่านิเวศปลูกที่สมบูรณ์ โดยไม่รบกวนระบบนิเวศป่าด้านล่าง 
 
แกลอรี่ภาพ
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
อีเมล: pttrfi@pttplc.com
เบอร์โทรศัพท์: 02-5373354
รับข่าวสาร
© 2021 PTT Public Company Limited . All Rights Reserved
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการใช้คุกกี้