ห้องนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้
นิทรรศการที่จะกระตุ้นจิตสำนึกของคนเมืองให้เห็นคุณค่าของป่า ทำให้ “คน ป่า เมือง” กลับมาเกื้อกูลและพึ่งพากัน ผ่านพื้นที่ “ป่าในกรุง” ที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนได้แก่ 
 
1. ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครจากการขาดพื้นที่สีเขียว และความสำคัญของต้นไม้ 
2. สภาพป่าบางกอก (Bangkok) สังคมพืชที่เคยมีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ในอดีต และเรื่องราวบางกอกในอดีตผ่านคำบอกเล่าของสองยายหลาน
3. บอกเล่าเรื่องราวและองค์ความรู้ที่เกิดจากการปลูกป่า 1 ล้านไร่ ที่นำมารวมพลังสู่พลังใจสร้าง "ป่าในกรุง" 
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
อีเมล: pttrfi@pttplc.com
เบอร์โทรศัพท์: 02-5373354
รับข่าวสาร
© 2021 PTT Public Company Limited . All Rights Reserved
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการใช้คุกกี้