หลังคาสวนสีเขียว
หลังคาอาคารออกแบบสำหรับการชมทิวทัศน์ของ “ป่าในกรุง” นอกจากนี้ หลังคาอาคารยังมีการสร้างสวนสีเขียวด้วยการปลูกไม้นานาพรรณ เสมือนการติดตั้งฉนวนอย่างดีแก่หลังคา ช่วยลดความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร และสร้างความกลมกลืนของอาคารกับผืนป่า
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
อีเมล: pttrfi@pttplc.com
เบอร์โทรศัพท์: 02-5373354
รับข่าวสาร
© 2021 PTT Public Company Limited . All Rights Reserved
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการใช้คุกกี้