อาคารนิทรรศการบ้านต้นไม้
อาคารนิทรรศการบ้านต้นไม้ประกอบด้วยห้องนิทรรศการ 3 ห้อง ได้แก่ 
ห้องจันทร์ฉาย : ฉายวิดีทัศน์เกี่ยวกับความเป็นมาของศูนย์ฯ ทุกท่านจะได้ทราบแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ศูนย์ฯ เพื่อสร้างความตระหนักในความสำคัญของป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
 
ห้องจันทร์พนา : รวมรวมความรู้เกี่ยวกับป่าไม้เบื้องต้น ทั้งป่าไม้โลกและป่าไม้ไทยประสบการณ์การทำงานด้านการฟื้นฟูป่ากว่า 25 ปีของ ปตท. 
 
ห้องวังจันทร์ : ห้องที่รวบรวมรูปแบบการปลูกและฟื้นฟูป่าในพื้นที่ศูนย์ฯ ตั้งแต่โครงสร้างดิน โมเดลของพื้นที่ และเรียนรู้การฟื้นฟูป่ารูปแบบต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชั่น
แกลอรี่ภาพ
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
อีเมล: pttrfi@pttplc.com
เบอร์โทรศัพท์: 02-5373354
รับข่าวสาร
© 2021 PTT Public Company Limited . All Rights Reserved
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการใช้คุกกี้