พื้นที่ปลูกป่าเพื่อการเรียนรู้

 พื้นที่บริเวณนี้ได้ดำเนินการปลูกป่าหลากหลายรูปแบบ บนพื้นที่ 219.1 ไร่  โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. ได้ร่วมมือ กับคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกป่าเชิงนิเวศ  วางแผนพัฒนาให้เป็นพื้นที่ต้นแบบเพื่อการเรียนรู้ถึงกระบวนการฟื้นฟูป่า 3 ลักษณะ  ได้แก่  พื้นที่ป่าคาร์บอนต้นแบบ (Forest Carbon Model Zone)  พื้นที่ฟื้นฟูป่าธรรมชาติและมหัศจรรย์พันธุ์ไม้ (Forest Restoration Zone Miracle of Plans) และพื้นที่วิจัยรูปแบบการปลูกฟื้นฟูป่า (Forest Restoration Research Zone)  ​​​​​​​​​​​​​​

 
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
อีเมล: pttrfi@pttplc.com
เบอร์โทรศัพท์: 02-5373354
รับข่าวสาร
© 2021 PTT Public Company Limited . All Rights Reserved
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการใช้คุกกี้