เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
เป็นเส้นทางเดินชมการปลูกป่าในลักษณะ “ป่านิเวศ” หมายถึง ป่าที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อให้มีสภาพใกล้เคียงสภาพป่าธรรมชาติ ที่เต็มไปด้วยพรรณไม้นานาชนิดที่มีความสำคัญและมีคุณค่าที่หลากหลายต่อการเรียนรู้
แกลอรี่ภาพ
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
อีเมล: pttrfi@pttplc.com
เบอร์โทรศัพท์: 02-5373354
รับข่าวสาร
© 2021 PTT Public Company Limited . All Rights Reserved
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการใช้คุกกี้