จองเยี่ยมชมศูนย์ฯ

เลือกวันและเวลาที่ต้องการเยี่ยมชม
หลักเกณฑ์การจองเข้าเยี่ยมชมศูนย์

ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง โดยสถาบันปลูกป่า และระบบนิเวศ ปตท.

เปิดให้เข้าเยี่ยมชม โดยไม่ต้องจองเข้าเยี่ยมชม : ทุกวันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 18.00 น. (ยกเว้น วันจันทร์)

ข้อพึงปฏิบัติในการเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ปตท.

 1. เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง
 2. ดทำการบินโดรนก่อนได้รับอนุญาต
 3. งดถ่ายภาพเชิงพาณิชย์แสวงหาผลกำไร หรือถ่ายภาพที่สื่อไปในพฤติกรรมทางเพศและสุ่มเสี่ยงต่อศีลธรรมอันดี
 4. งดสูบบุหรี่ภายในศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง
 5. งดนำสัตว์เลี้ยง และยานพาหนะทุกชนิดเข้ามาในบริเวณศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง
 6. งดแสดงพฤติกรรมที่เสี่ยงต่ออันตราย เช่น วิ่ง ปีนป่าย กระโดด โดยเฉพาะบนทางเดินชมเรือนยอดไม้
  (
  Sky Walk) หอชมป่า ( Observation Tower) สวนลอยฟ้า (Roof Garden) และไม่ควรเดินออกนอกเส้นทางที่เจ้าหน้าที่จัดไว้
 7. งด ตัด เด็ด เก็บ ทำลาย โยกย้าย ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพย์สินของพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง
 8. งดนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาเสพติด วัตถุไวไฟ ของมึนเมา และสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง
 9. ​​​​​​​งดนำอาหารเข้ามารับประทานในบริเวณศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ยกเว้นน้ำดื่มและกรณีได้รับอนุญาตให้จัดกิจกรรมที่มีการรับประทานอาหารและขอความร่วมมือทิ้งในที่ๆจัดไว้ให้เท่านั้น

            หากมีการไม่ปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติที่กำหนดไว้ รวมถึงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และการกระทำที่ละเมิดต่อสิทธิ์ของผู้อื่น
ในรูปแบบต่าง ๆ ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธไม่ให้เข้าชม หรือเชิญให้ออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าเยี่ยมชมท่านอื่น ๆ

การจอดรถของคณะเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง

            สามารถจอดด้านหน้าริมถนนของศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ปตท. เฉพาะเวลา 09.00-16.00 น. เท่านั้น

 

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
อีเมล: pttrfi@pttplc.com
เบอร์โทรศัพท์: 02-5373354
รับข่าวสาร
© 2021 PTT Public Company Limited . All Rights Reserved
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการใช้คุกกี้