จองเช่าสถานที่ศูนย์ฯ

เลือกวันและเวลาที่ต้องการจองเช่า
หลักเกณฑ์การเช่าพื้นที่
ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงมีบริการเช่าสถานที่สำหรับถ่ายภาพนิ่ง สื่อ ภาพยนตร์ ประชุมและสัมมนา สามารถทำการจองล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ หรือสอบถามที่เบอร์ 02-136-6380
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
อีเมล: pttrfi@pttplc.com
เบอร์โทรศัพท์: 02-5373354
รับข่าวสาร
© 2021 PTT Public Company Limited . All Rights Reserved
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการใช้คุกกี้