จองเยี่ยมชมศูนย์ฯ

เลือกวันและเวลาที่ต้องการเยี่ยมชม
หลักเกณฑ์การจองเข้าเยี่ยมชมศูนย์
หลักเกณฑ์การจองเข้าเยี่ยมชมศูนย์
1.    ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์  เปิดให้เข้าเยี่ยมชม วันอังคาร – พฤหัสบดี 
2.    ผู้เข้าเยี่ยมชม สามารถจองเยี่ยมชมผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ https://learningcenter.pttreforestation.com ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ทำการ 
3.    เจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานกลับ  เพื่อยืนยันการจองเยี่ยมชม ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ ก่อนการเข้าเยี่ยมชม
4.    สามารถยกเลิกการจอง ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน โดยดำเนินการยกเลิกการจองกับเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ 09 8283 1857 เท่านั้น
5. มาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด COVID-19 สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์
   5.1  ผู้เยี่ยมชมทุกท่าน ต้องแสดงผลตรวจ ATK ไม่เกิน 24 ชั่วโมง ก่อนเข้าเยี่ยมชม 
   5.2 สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในศูนย์เรียนรู้
   5.3 ผู้เข้าเยี่ยมชมสามารถอยู่ภายในพื้นที่ได้ไม่เกิน 1.30 ชั่วโมง
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
อีเมล: pttrfi@pttplc.com
เบอร์โทรศัพท์: 02-5373354
รับข่าวสาร
© 2021 PTT Public Company Limited . All Rights Reserved
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการใช้คุกกี้