จองเช่าสถานที่ศูนย์ฯ

เลือกวันและเวลาที่ต้องการจองเช่า
หลักเกณฑ์การเช่าพื้นที่
1. ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์  เปิดทำการวันอังคาร - วันอาทิตย์ (หยุดทุกวันจันทร์) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
2. ผู้จองเช่าพื้นที่  สามารถจอง วันและเวลา ที่ยังว่าง ผ่านหน้าเว็บไซต์ https://learningcenter.pttreforestation.com/ ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันทำการ
3.  กรอกข้อมูลรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติม(ถ้ามี)
4. ระบุจำนวนผู้เข้าพื้นที่
5. เจ้าหน้าที่ติอต่อประสานงานกลับ  เพื่อยืนยันการจองเช่าพื้นที่ ล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันทำการก่อนการเข้าใช้พื้นที่
6. ผู้เช่าพื้นที่  ต้องทำการชำระเงินค่าเช่าเต็มจำนวน พร้อมค่าประกันความเสียหายพื้นที่ 50% ของค่าเช่าและแนบหลักฐานการชำระเงิน  ภายใน 3 วันทำการ หลังจากได้รับการยืนยันการจองจากเจ้าหน้าที่
7. การยกเลิกการจอง ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยดำเนินการยกเลิกการจองกับเจ้าหน้าที่เท่านั้น เบอร์โทรศัพท์ 09 8283 1857
*หากเกินเวลาที่กำหนด จะคิดค่าปรับ 10% จากค่าเช่าเต็มจำนวน
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
อีเมล: pttrfi@pttplc.com
เบอร์โทรศัพท์: 02-5373354
รับข่าวสาร
© 2021 PTT Public Company Limited . All Rights Reserved
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการใช้คุกกี้