จองเยี่ยมชมศูนย์ฯ

เลือกวันและเวลาที่ต้องการเยี่ยมชม
หลักเกณฑ์การจองเข้าเยี่ยมชมศูนย์
หลักเกณฑ์การเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้สิรินาถราชินี
1. ศูนย์ฯสิรินาถราชินีเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. นักท่องเที่ยว Walk in สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ตลอดระยะเวลาทำการ
2. นักท่องเที่ยวในรูปแบบหมู่คณะ หรือศึกษาดูงาน สามารถจองวัน และเวลา ผ่านหน้าเว็บไซต์ https://learningcenter.pttreforestation.com/  ก่อนเข้าพื้นที่ล่วงหน้า 7 วันโดยมีบริการทั้งสิ้น 2 รอบต่อวัน ซึ่งผู้ประสานงานจะต้องกรอกรายละเอียดสำหรับการประสานงาน หรือติดต่อกลับ อย่างครบถ้วน
3. ศูนย์ฯสิรินาถราชินี รับจองหมู่คณะที่ต้องการเจ้าหน้าที่นำชมในจำนวนไม่เกิน 30 คน ในวันอังคาร, พุธ และพฤหัสบดี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการนำชม   หมู่คณะที่มีความประสงค์เข้าชมพื้นที่โครงการฯในวันอื่น  ๆและต้องการวิทยากรนำชม สามารถสนับสนุนชุมชนโดยการใช้บริการวิทยากรชุมชนในการนำชมได้ โดยมีค่าบริการรอบละ300 บาทต่อวิทยากรชุมชน 1 ท่าน รายได้ทั้งหมดเป็นรายได้สู่ชุมชนโดยไม่มีการหักค่าใช้จ่าย (วิทยากรชุมชน 1 ท่าน สามารถดูแลนำชมหมู่คณะได้ 30 คน)
4. ทางศูนย์ฯสิรินาถราชินีจะทำหนังสือตอบรับยืนยันการวันและเวลาในการเข้าชมไปยังหมู่คณะ พร้อมแนบข้อปฏิบัติในการเข้าเยี่ยมชม
5. หากหมู่คณะมีการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาในการเข้าชมจะต้องแจ้งให้ศูนย์ฯสิรินาถราชินีทราบ อย่างน้อย 5 วัน หากมีตารางการนำชมว่างจึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนแปลงวันและเวลาเข้าชม
 
ติดต่อสอบถาม
หากท่านประสงค์จะสอบถามข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมสามารถติดต่อได้ที่
โทรศัพท์ : 086-607-7712  หรือ 032-632-255  ( กลุ่มงานบริการเรียนรู้ )
โทรสาร : 032-632-255
Email : sirinartcenterbooking@gmail.com
Messenger : m.me/236447529770418
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
อีเมล: pttrfi@pttplc.com
เบอร์โทรศัพท์: 02-5373354
รับข่าวสาร
© 2021 PTT Public Company Limited . All Rights Reserved
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการใช้คุกกี้